Translate

Sabtu, 09 Maret 2013

Tempat Bersejarah Yang diKunjungi Saat Ibadah Haji postingan ini kami persembahkan kepada sobat semua semoga dengan kita melihat sejarah islam kita akan semakin mencintai islam. 1_Jabal Nur dan Gua Hira' Jabal Nur dan Gua Hira Jabal Nur terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram . Di puncaknya terdapat sebuah gua yang dikenal dengannama Gua Hira . Di gua inilah Nabi Muhammad saw menerimawahyu yang pertama, yaitu surat Al-'Alaq ayat 1-5. 2_Jabal Tsur Jabal Tsur Jabal Tsur terletak kurang lebih 6km di sebelah selatan Masjidil Haram. Untuk mencapai Gua Tsur ini memerlukan perjalanan mendaki selama 1.5 jam. Di gunung inilah Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kepungan orang Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. 3_Jabal Rahmah Jabal Rahmah Yaitu tempat bertemunya Nabi Adam as dan Hawa setelah keduanya terpisah saat turun dari surga. Peristiwa pentingnya adalah tempat turunnya wahyu yang terakhir pada Nabi Muhammad saw , yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Jabal Uhud Jabal Uhud Letaknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah . Di bukit inilah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah. Dalam pertempuran tersebut gugur 70 orang syuhada di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib , paman Nabi Muhammad saw . Kecintaan Rasulullah saw pada para syuhada Uhud, membuat beliau selalu menziarahinya hampir setiap tahun. Untuk itu, Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi. 4_Makam Baqi' Makam Baqi' Baqi' adalah tanah kuburan untuk penduduk sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi', letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi . Di sinilah makam Utsman bin Affan ra, paraistri Nabi, putra dan putrinya, dan para sahabat dimakamkan. Ada banyak perbedaan makam seperti di tanah suci ini dengan makam yang ada di Indonesia, terutama dalam hal peletakan batu nisan. 5_Masjid Qiblatain Masjid Qiblatain Pada masa permulaan Islam, kaum muslimin melakukan shalatdengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Pada tahun ke-2 H bulan Rajab pada saat Nabi Muhammad saw melakukan salat Zuhur di masjid ini, tiba-tibaturun wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat salat diubah ke arah Kabah Masjidil Haram , Mekah. Dengan terjadinya peristiwa tersebut maka akhirnya masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua

Tidak ada komentar:

Posting Komentar